Ai đã từng làm việc trên môi trường linux chắc không còn lạ gì với SSH, một công cụ tuyệt vời để access và quản trị server.

Mặc định sau khi cài đặt OpenSSH Server hoạt động trên Port 22, bạn nào muốn quản trị server từ internet thì nhớ Public Port 22 trên router trước khi bắt tay vào cấu hình OpenSSH Server nhé.

1. Cài đặt OpenSSH Server và xác thực truy cập bằng mật khẩu.

[root@fw:~# apt-get install openssh-server
[root@fw:~# vi /etc/ssh/sshd_config
PermitRootLogin no
PasswordAuthentication yes

Dòng 1: cài đặt openssh-server
Dòng 2: Dùng trình soạn thảo vi edit cấu hình
Dòng 3: Không cho user root đăng nhập trực tiếp xuyên qua ssh
Dòng 4: Cho phép xác thực bằng mật khâu

2. Đăng nhập OpenSSH Server

Tiếp theo bạn download ứng dụng PuTTY về, đây là ứng dụng nhỏ miễn phí chạy trên Windows có 1 file exe duy nhất dùng để SSH vào máy chủ.

Download PuTTY

Hostname: IP của server
Port: Cổng SSH Server đang lắng nghe
Saved Sessions: Đặt một cái tên nào đó

Cấu hình ssh server

security-alert

Chọn Yes nhập user pass để đăng nhập quản trị, các bạn chú ý dùng account quản trị khác nhé vì ở bước trên mình đã deny account root rồi. Bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo kết nối SFTP và gia tăng tính bảo mật cho kết nối SSH.

Chúc các bạn thành công !